Horebeke - RUP Rusthuis Vlaamse Ardennen

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo HorebekeSituering

Het plangebied ligt in het noordoosten van de deelgemeente Sint-Maria-Horbeke. De site van het rusthuis wordt gekruist door de Kromstraat.

Fase4

Ligging

Planopzet

De gemeente Horebeke wenst in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via een ruimtelijk uitvoeringsplan een oplossing te geven aan de gedeeltelijke zonevreemdheid van het rusthuis Vlaamse Ardennen.

Daarnaast dient het RUP rekening te houden met het voortdurend wijzingen van de regelgeving en normering inzake woon- en zorgcentra zodat de bestaande inrichting zich op termijn nog kan blijven inzetten voor het verzorgen van ouderen.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73