Horebeke - RUP Gemeentehuis

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo HorebekeSituering

Gelegen in het centrum van de deelgemeente Sint-Maria-Horbeke

Fase4

Ligging

Planopzet

In het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Horebeke is de opmaak voorzien van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gemeentehuis en de twee achterliggende percelen.

De gemeente heeft namelijk dringende behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden voor de technische dienst. Daarnaast dient het RUP rekening te houden met de vraag naar voldoende parkeermogelijkheden van eventuele toekomstige ontwikkelingen in en in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73