Herzele - Sportterreinen - Borsbeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

HE

Ligging

Gebied langs Pastorijstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
hoogteprofiel op modern hoogtemodel.jpeg
hoogteprofiel op topo 1939
Omschrijving

Het vooronderzoek toont aan dat het projectgebied in het verleden, meer bepaald in de jaren ’50 en in de jaren ’80, sterk afgegraven en opgehoogd is. De reden hiervoor was de aanleg van de huidige voetbalinfrastructuur, waarvoor genivelleerde niveaus nodig waren. Zodoende kan met aantoonbare zekerheid gesteld worden dat er binnen het kader van de geplande werken geen mogelijkheid is tot kenniswinst. Daarom is verder archeologisch (voor)onderzoek niet nodig.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41