Herzele - Gemeenteschool - Borsbeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

HE

Ligging

Basisschool in de Tuinwijkstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris.jpeg
grb op topo 1873.jpeg
Orthofoto 1971.jpeg
Omschrijving

SOLVA voerde in opdracht van Gemeente Herzele het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek gebeurd. Samenvattend kan gesteld worden dat de geplande werken grotendeels plaatsvinden op zones waar de bodem reeds grondig verstoord is (speelplaats, parkings, garagebox en een gesloopt administratief gebouw). Diepere ingrepen, die mogelijk raken aan een intact bodemarchief, zijn zeer plaatselijk,
lineair van aard en sterk gefragmenteerd binnen het projectgebied.Het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventuele site is derhalve zeer gering tot onbestaande. In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering te gering is.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93