Handhaving

Via de dienstverlening omgevingshandhaving wil SOLVA de aangesloten gemeenten bijstaan bij het uitvoeren van opdrachten rond de handhavingstaken op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening.

Voorstelling

In het werkingsgebied omgeving laat de nood aan handhaving zich zeker voelen. Vanuit de bevolking en de hogere overheid wordt er verwacht dat er door de lokale besturen wordt opgetreden tegen illegale situaties om zo de onwettige toestand ongedaan te maken en de hinder te beperken. Voor de eigen gemeentelijke diensten is het niet altijd evident om alle handhavingstaken er bij te nemen. De complexiteit van de omgevingshandhaving en de voortdurende wijzigingen van de wetgeving vraagt hoe langer hoe meer specialisatie. Vandaar het aanbod van SOLVA om hieraan te verhelpen via onze intergemeentelijke handhaving.

Steden en gemeenten die beroep wensen te doen op de intergemeentelijke handhaver van SOLVA, kunnen hiervoor een overeenkomst sluiten.

Stefaan Torfs
coördinator omgevingshandhaving
053 73 74 25
0484 36 03 06