Haaltert - Ninovestraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Haaltert

Ligging

Ninovestraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
Vandermaelen.jpeg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
DTM detail.jpeg
Omschrijving

Gemeente Haaltert plant een vernieuwing van de rijweg, fiets- en voetpaden op de Ninovestraat in Haaltert. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². SOLVA Dienst Archeologie stelde hiervoor een archeologienota op. Naast een vernieuwing van het wegdek, worden de fietspaden en voetpaden worden verbreed en licht opgehoogd. Op de laagste plek van het projectgebied, in de Molenbeekvallei, wordt een wadi aangelegd voor het bufferen van regenwater. Tegelijkertijd met de vernieuwing van de weginfrastructuur, zal de riolering opnieuw worden aangelegd en ontdubbeld. De heraanleg van de wegenis gebeurd binnen de contouren van de huidige weg. 
Het projectgebied is gelegen op een zachte flank van de Molenbeek, en is reeds van het einde van de 18de eeuw als weg gekend. Op dat moment was er een onverharde weg, die wellicht nog verder teruggaat in de tijd. Gelet op de beperkte bodemingreep van de geplande werken, de lijnvormige aard van het merendeel van de werken en de reeds bestaande verstoringen biedt een verder onderzoek weinig mogelijkheid tot een relevante vergroting van het kennispotentieel. De nieuwe wegenis zal de bestaande vervangen weinig nieuwe verstoringen zijn. Deze bodemingrepen moeten algemeen gezien worden als kleinere bijkomende verstoringen in een reeds sterk ingerichte en dus geroerde zone. De werken bieden weinig of geen mogelijkheid om een ruimtelijk inzicht te verwerven in archeologische sporen, mochten die al aanwezig zijn. Een dergelijk projectgebied verder archeologisch onderzoeken is kosten-baten beschouwd, zeker in een dergelijke landschappelijke context, immers niet zinvol.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98