Geraardsbergen - Zakkaai

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2008

Opdrachtgever

GE

Ligging

Zakkaai in Geraardsbergen

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Proefsleuf
Proefsleuf
Proefsleuf
Omschrijving

Aan de hand van twee verkennende sleuven, in elkaars verlengde en haaks op de loop van de huidige Dender, kon een goed inzicht verkregen worden in het archeologisch potentieel van de locatie en de stratigrafische opbouw van de terreinen. Daaruit bleek dat de terreinen oorspronkelijk een ander microreliëf hadden. Deze afwisselingen van depressies en opduikingen geraakte doorheen de late en post middeleeuwen geleidelijk aan opgevuld met puin.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41