Geraardsbergen - Sporthal De Veldmuis

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

GE

Ligging

Gebied gelegen naast Sporthal De Veldmuis, gelegen aan de Felicien Cauwelstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
Omschrijving

De Stad Geraardsbergen wenst de huidige sporthal De Veldmuis uit te breiden. Een deel van de huidige sporthal zal bewaard blijven en worden ingebouwd in de nieuwe sporthal. SOLVA voerde het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek uitgevoerd. Gezien het terrein sterk is opgehoogd, de vermoedelijk reeds aangetaste en slecht bewaarde bodemopbouw onder de ophoging, de impact van de werken die hoofdzakelijk binnen de ophoging plaatsvindt, het gegeven dat het terrein reeds grotendeels is ingericht én het feit dat de omgeving van het projectgebied nagenoeg volledig bebouwd is, kan gesteld worden dat het wetenschappelijke kennispotentieel van de zones waar de werken aan zullen raken, zeer gering is. Bijgevolg komt er geen verder archeologisch onderzoek.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41