Geraardsbergen - Driepikkel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013

Opdrachtgever

GE

Ligging

Driepikkel in Geraardsbergen

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Het onderzoek op de Oudenberg te Geraardsbergen leverde sporen op die teruggaan tot de late middeleeuwen. Het betreft meer bepaald een onregelmatig ophogingspakket op het hoogst gelegen  deel van het terrein. Het pakket bevat voornamelijk bouwafval, alsook aardewerk dat te dateren valt in de late 13de - begin 14de eeuw. Het is niet duidelijk uit te maken vanwaar dit pakket afkomstig is, maar de vele kleine en grote brokken ijzerhoudende zandsteen wijzen op bewerking van dit gesteente, waarschijnlijk in kader van een bouwproject in de onmiddellijke nabijheid.

Tevens is een kleine hoeveelheid Romeins aardewerk aangetroffen, wat wijst op oudere bewoning in de omgeving.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41