Geraardsbergen - Diebeke - Schendelbeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020 - 2021

Opdrachtgever

Logo solva

Ligging

Diebeke industriepark.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2019.jpeg
DTM detail met waterwegen.jpeg
Ferrariskaart 1-15000.jpeg
Omschrijving

SOLVA wenst op het industrieterrein Diebeke, ten noorden van de Stad Geraardsbergen, aanpassingswerken aan een industrieel pand uit te voeren en een personeelsparking aan te leggen.  
Het projectgebied is gelegen tussen twee beekvalleien, De Dammersbeek en de Broekbeek. De Dammersbeek mondt uit in de Dender, ten zuidoosten van het projectgebied. Dit is mogelijk een landschappelijke interessante locatie voor een vroege menselijke occupatie. Cartografische bronnen tonen aan dat vanaf het einde van de 18de eeuw tot zeker het einde van de 19de eeuw het projectgebied gelegen was in een landelijk gebied, nabij de historische dorpskernen van Schendelbeke en Nederboelare. Vanaf de jaren 90 zijn het projectgebied zelf en de direct omliggende gronden ingericht als industriegebied. Deze industriezone kende de voorbije jaren een stelselmatige uitbreiding. 
Het terrein, dat onderwerp maakt van het projectgebied, is reeds grotendeels ingericht en verhard. De aanleg van een parking, twee waterbufferbekkens en nutsleidingen impliceren een ingreep in de bodem, maar betekenen slechts een bijkomende verstoring in een zone die reeds sterk geroerd is. Om deze redenen is, in het kader van de stedenbouwkundige vergunning, geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95