Geraardsbergen - Centrum - Viane

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - 2017

Opdrachtgever

GE

Ligging

Omgeving Vianeplein

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
16-VIA-CE-0004.JPG
IMGP2559.JPG
16-VIA-CE_Hoogtekaart.jpeg
Vandermaelen (midden).jpeg
16-VIA-CA_Ferraris (klein).jpeg
Omschrijving

De stad Geraardsbergen wenst een herinrichting van de wegenis in de Akrenstraat, het Vianeplain en de gelijknamige straat en het kruispunt met de Edingseweg (N495). Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag diende een archeologienota te worden opgesteld. Uit het bureauonderzoek bleek dat het wetenschappelijk kennispotentieel van deze locatie matig hoog was. Het gaat immers om een historische dorpskern die minstens tot de 13de eeuw teruggaat. Er kon o.b.v. het bureauonderzoek geen definitieve inschatting van het archeologisch potentieel gemaakt worden, wat verder vooronderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk maakte. De aangelegde proefputten toonden aan dat het westelijk deel van het plein zwaar verstoord was door de vroegere gemeentelijke jongensschool. Aan de oostelijke zijde van het plein werden twee oude pleinfases (lagen) onderscheiden. Beide fases zijn langzaam en gradueel, over een periode van verschillende eeuwen, opgebouwd. Verder archeologisch onderzoek bleek gezien de vondsten en de aard van de geplande werkzaamheden niet noodzakelijk.