Geraardsbergen - Abdijstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - 2018

Opdrachtgever

GE

Ligging

Gelegen in de Abdijstraat tussen de Steenstraat en de Vesten

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Kaart
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Het archeologisch onderzoek in de Abdijstraat leverde, ondanks de beperkte oppervlakte van de werkput en de grote mate van verstoring, toch een reeks belangwekkende resultaten op. Zo kon vooreerst de locatie van de Brusselpoort en de bijhorende voorpoort exact bepaald worden. Maar ook, en misschien vooral, brachten de opgravingen meer klaarheid over de ouderdom van de Abdijstraat en de poort. Op deze wijze konden ook vanuit archeologische hoek nieuwe elementen aangereikt worden in het debat omtrent de vroegste geschiedenis en ontwikkeling van Geraardsbergen als stedelijke kern. Het is daarbij duidelijk dat het verleden zich niet zomaar laat interpreteren, en dat een doorgedreven confrontatie tussen historische bronnen, cartografie, toponymie en archeologisch onderzoek op diverse plaatsen binnen de oude stad daarbij noodzakelijk is.