Geraardsbergen - Abdijpark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

Logo Geraardsbergen

Ligging

Abdijpark

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Deventer.jpeg
Ferraris.jpeg
Flandria Illustrata III Tomis p518.JPG
grondboringen in abdijpark (1).JPG
grondboringen in abdijpark (2).JPG
Kaft.jpg
plan kerk late 18e eeuw.jpeg
proefsleuf muren kerk (2).JPG
proefsleuf muren kerk (3).JPG
bovengrondse muren kerk.JPG
Omschrijving

Stad Geraardsbergen startte onlangs met de renovatie van het Abdijpark. De site gaat terug op het domein van de middeleeuwse Sint-Adriaansabdij. Omwille van de uitzonderlijke historische waarde is het gebied beschermd als stadsgezicht. De archeologische dienst van SOLVA staat in voor de begeleiding van de werken die gepaard gaan met de heraanleg van het park. 

Abdije van Ste Adriaens binnen Geeraerdsberghe

Op het einde van de 11de eeuw brengt de bisschop van Kamerijk op initiatief van onder meer de graaf van Vlaanderen, Robrecht II, de Sint-Pietersabdij over van Dikkelvenne naar Geraardsbergen. De monniken leven er volgens de regel van Benedictus. In de loop van de 12de eeuw verhuizen de relieken van de heilige Adrianus van Roucourt naar de abdij in Geraardsbergen. Vanaf 1174 staat deze gekend als de Sint-Adriaansabdij en groeit ze uit tot een bedevaartsoord. Na de Franse omwenteling op het einde van de 18de eeuw wordt de abdij openbaar verkocht en grotendeels gesloopt. Enkel het abtenhuis, het poortgebouw en het koetsenhuis blijven gespaard. Het complex kent in de loop van de 19de en 20ste eeuw tal van herbestemmingen. De heraanleg moet de site nieuw leven inblazen als ontmoetingsplaats, met aandacht voor de bijzondere geschiedenis van het domein.

De abdijkerk

De archeologen van SOLVA volgen de werken op en konden op een aantal plaatsen sporen van de verdwenen abdijgebouwen blootleggen. Onder meer verschillende muren van de vroegere abdijkerk kwamen aan het licht. Enkele muren gaan mogelijk terug tot de 14de eeuw, de periode van de bouw (1352-1373) van de driebeukige gotische kerk. Andere muren zijn te linken aan de 18de-eeuwse aanpassingen van het imposante kerkgebouw. Op basis van de historische en archeologische gegevens zal men de contouren van de verdwenen kerk in het vernieuwde Abdijpark visualiseren.