Erpe-Mere - Sprinkel - Aaigem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Logo Erpe-Mere

Ligging

Sprinkel, grenzend aan de Langemunt.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
topo kaart.jpeg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst wegeniswerken uit te voeren ter hoogte van Sprinkel. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt. Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aaigem. Het huidige straattracé gaat terug tot ten minste de18e eeuw, en de omliggende percelen lijken vooral gebruikt te zijn als akker- en weiland. De historische kaarten geven blijk van minimale historische bebouwing. Bovendien is het projectgebied zelf en de aansluitende omgeving reeds volledig verhard door de huidige wegenis. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de originele bodemopbouw reeds zwaar is aangetast. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering bijgevolg nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41