Erpe-Mere - RUP Zonevreemde woningen

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo Erpe-MereSituering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere

Fase4

LIgging

 

Planopzet

De gemeente Erpe-Mere wenst een oplossing te bieden aan de problematiek van de zonevreemde woningen. In een eerste fase worden de woningen in de zogenaamde 'ruimtelijk kwetsbare gebieden' opgenomen in een RUP.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73