Erpe-Mere - Populierenstraat - Aaigem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

EM

Ligging

Populierenstraat in Aaigem (Erpe-Mere)

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst de bestaande wegenis van de Populierenstraat - Aaigemdorp te vernieuwen. Hierbij wordt ook nieuwe riolering gelegd. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt. Het grootste deel van het projectgebied bestaat uit wegen die minstens sinds het einde van de 18de  eeuw teruggaan op landelijke wegen waarlangs zich bewoning ontwikkelde. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57