Erpe-Mere - GIS inventarisatie

Plangebied

Type

GIS-inventarisatie

OpdrachtgeverLogo Erpe-MereSituering

Centrum van Mere: Steenstraat, Nijverheidsstraat, Bosstraat, Bergstraat, Nieuwstraat en Meredorp

Ligging
Planopzet

Ter ere van Lucien van Impe, die 40 jaar geleden de Tour de France won, organiseert de gemeente Erpe-Mere een groot volksfeest dat zal plaatsvinden in het centrum van Mere. Daarom stelde het gemeentebestuur SOLVA aan voor een gedetailleerde GIS-inventarisatie van het bestaande openbaar domein waar het volksfeest zal plaatsvinden.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73