Erpe-Mere - Gentsestraat - Burst

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Erpe-Mere

Ligging

Gentsestraat, Akkerstraat, Heerbaan, Sint-Pietersstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2020.png
DTM uitgezoomd zonder namen rivieren.png
Ferrariskaart.png
Omschrijving

De gemeentes Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem wensen wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Gentsestraat, vanaf de dorpskern van Burst tot vóór de dorpskern van Zonnegem. De straten Heerbaan, Akkerstraat en Sint-Pietersstraat, grenzend aan de Gentsestraat, worden ten dele meegenomen in de werken.
Landschappelijk gezien ligt het projectgebied op de oostelijke uitloper van een oost-west georiënteerde heuvelrug en tussen twee beekvalleien. De historische kaarten tonen aan dat het projectgebied bestaat uit historische wegtracés, die minstens teruggaan tot de 18de eeuw. De Gentsestraat vormde steeds de verbinding tussen de twee historische dorpskernen, Burst en Zonnegem. Ook de Heerbaan, de Akkerstraat en de Sint-Pieterstraat behielden hun oorspronkelijk postmiddeleeuws verloop. In het zuiden ligt het projectgebied aan de rand van, maar grotendeels buiten, de historische kern van Burst, dewelke minstens teruggaat tot de 12de eeuw. In het noorden zijn de omliggende percelen vooral gebruikt geweest als akker- en weiland. Heden bestaat het projectgebied volledig uit verharde wegen, met bijhorende nutsleidingen en riolering. 
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning is geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95