Erpe-Mere - Evenbroekveld - Erpe

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

EM

Ligging

Evenbroekveld/Keizersveld zonder nummer

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
ferraris
orthofoto 1979
vandermaelen
adb
Omschrijving

De geplande werken betreffen een verdieping van deze zandvang, de aanleg van een nieuwe dijk en een ophoging van de bestaande dijken. Op basis van het landschappelijke en historisch-archeologische assessment kan gesteld worden dat de aanwezigheid van een archeologische site heel onwaarschijnlijk tot zelfs onbestaande is. De geplande werken vinden bovendien plaats in reeds verstoord gebied of zijn van dien aard dat ze geen bodemverstoring veroorzaken. Op basis van deze argumenten is verder archeologisch (voor)onderzoek niet noodzakelijk: er is geen archeologisch kennispotentieel aanwezig.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41