Erpe-Mere - Cultuurhuis - Bambrugge

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

EM

Ligging

Steenberg in Bambrugge (Erpe-Mere)

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst aan de Steenberg in Bambrugge een nieuw cultuurhuis te bouwen met daarmee gepaarde omgevingswerken. Hoewel er in de onmiddellijke omgeving tientallen Romeinse vondsten en steentijdartefacten zijn gevonden, bleek uit het bureauonderzoek dat ten gevolge van grootschalige steen- en zandontginning in de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw, verder archeologisch onderzoek geen opportuniteit biedt voor een gedegen kennisvermeerdering omtrent de bewoningsgeschiedenis van deze plaats. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57