Erpe-Mere - Centrum - Burst

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

EM

Ligging

Burstdorp, Gentsestraat, Kerkstraat, Heerbaan, Sint-Pietersstraat, Oudenaardsesteenweg in Burst

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
1
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst een heraanleg van enkele centrumstraten en de kerkomgeving te Burst uit te voeren. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Rond de huidige kerk zijn vier proefputten gegraven om een eerste inschatting te maken van de bewaring van het bodemarchief. Al snel bleek dat, net onder het asfalt, de geschiedenis goed was bewaard:

Het oudere, ovalen kerkhofareaal werd in het midden van de 19de eeuw kleiner en rechthoekig afgebakend door een kerkhofmuur in baksteen. Aan weerszijden van deze muur waren zowel begravingen in kist als in antropomorfe grafkuilen (in de vorm van het menselijk lichaam) aanwezig. Een proefput langs de noordzijde van de kerk bracht bovendien de natuurstenen fundering van de oudere, kruisvormige kerk aan het licht. In de proefput ten oosten van kerk is tenslotte een gedempte vijver aangetroffen.

Tot nu toe bevestigen de vaststellingen het cartografische beeldmateriaal. De geschreven bronnen vermelden het dorp vanaf de 11de eeuw, de kerk komt voor het eerst ter sprake in 1117. Mogelijk dateren de oudste begravingen reeds uit die periode.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57