Erpe-Mere - Broekstraat/Diepestraat - Mere

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

EM

Ligging

Broekstraat en Diepestraat in Mere

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Hoogtekaart
Vandermaelen
Omschrijving

Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren in de Broekstraat/Diepestraat, plant de gemeente Erpe-Mere de aanleg van fietspaden langs deze straten. Daarnaast worden er ook verkeersplateau’s aangelegd op de bestaande weg. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Het projectgebied bevindt zich ten zuiden van de dorpskern van Mere, in een volgens de vroegste historische bronnen weinig gewijzigd landschap. Deze plaats heeft een vrij hoog potentieel voor bewoning, maar is zeer kwetsbaar voor erosie, waardoor eventueel aanwezige sites slecht of niet bewaard zullen zijn. De impact van de geplande werken zijn bovendien van dien aard dat ze weinig of geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden op eventueel aanwezige sites. Gezien de mogelijkheid tot kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.