Erpe-Mere - Biezenstraat GO - Burst

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Gebied langs de Molenbeek tussen de Callebautdreef in Borsbeke (Herzele) en de Biezenstraat in Burst (Erpe-Mere).

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
atlas der buurtwegen.jpeg
ferraris.jpeg
hillshade.jpeg
vandermaelen.jpeg
Omschrijving

In Erpe-Mere, Lede en Wichelen treedt de Molenbeek regelmatig buiten haar oevers. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur plant een overstromingsgebied om de wateroverlast aan te pakken. Dit is voorzien tussen de Callebautdreef in Borsbeke (Herzele) en de Biezenstraat in Burst (Erpe-Mere). Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied werd een archeologienota opgesteld. Op basis van het landschappelijke kader en de beperkte impact van de werken, zowel in oppervlakte als qua bodemingreep (ophogingen op het bestaande maaiveld, lokale en verspreide afgravingen tot max. 50 cm in ruimingswallen of binnen het bestaande gabarit), is er geen wetenschappelijk kennispotentieel aanwezig, dus ook geen kans op kennisvermeerdering. Er wordt dan ook geen verder archeologisch (voor)onderzoek aanbevolen.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93