Erpe Mere - Aaigembergstraat - Aaigem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

EM

Ligging

Aaigembergstraat in Aaigem (Erpe-Mere)

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

De gemeente Erpe-Mere wenst de bestaande wegenis van de Aaigembergstraat te vernieuwen. Hierbij wordt ook nieuwe riolering gelegd. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze studie toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt. Het gebied is minstens sinds het einde van de 16de eeuw een landelijke weg die enkele hoeven rondom de nabijgelegen kouter met elkaar in verbinding stelt. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57