Taken

De preventieadviseur van SOLVA kan in uw bestuur allerlei taken vervullen om uw preventiedoelstellingen en het welzijn op het werk te optimaliseren. Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

 • Uitvoeren van de wettelijk vastgelegde taken van de interne preventieadviseur;
 • Onderzoek naar arbeidsongevallen, opstellen van ongevallensteekkaarten, omstandig verslag (bij ernstige arbeidsongevallen);
 • Meewerken aan het opmaken van risicoanalyses en het adviseren van preventiemaatregelen.
 • Organiseren van opleidingen over o.a. interne noodprocedures, beeldschermwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, asbest, enz.;
 • Deelnemen aan vergaderingen van het CPBW, syndicale overlegcomités;
 • Deelnemen aan de werkplaatsbezoeken van de externe preventiedienst (arbeidsgeneesheer of preventieadviseur);
 • Begeleiden bij de inspectiebezoeken door Toezicht Welzijn op het Werk;
 • Begeleiden van doorlichting van scholen i.k.v. preventie en bescherming op het werk;
 • Advies geven bij aankoop van arbeidsmiddelen, bij nieuwbouw of verbouwing van openbare gebouwen;
 • Meewerken aan het opmaken van brandpreventiedossiers.
 • Begeleiden van evacuatieoefeningen;