Traject en timing

Binnen het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen ondertekenden 13 steden en gemeenten het burgemeestersconvenant op 27 januari 2017.

Op 1 jaar tijd is in verschillende fases toegewerkt naar een regionaal klimaatplan. Om tot dit plan te komen, werd input gevraagd van het lokale bestuur, het gemeentepersoneel, inwoners, stakeholders via verschillende participatiesessies. 

De gemeenteraden van de 13 steden en gemeenten keurden in de zomer van 2018 het gezamenlijke plan goed, waarna het bij Europa werd ingediend.
 

KGZOV - klimaatplan is klaar

Na de indiening van het klimaatplan startten de 13 steden en gemeenten met de uitvoering van de opgenomen acties.

De overige steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen stapten in 2019 ook in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen in. Zij zullen in 2019-2020 een eigen klimaatplan opmaken i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen.
 

Burgemeesters en schepenen van ZOV na ondertekening klimaatplan