Denderleeuw - Vrijheidspark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo solva

Ligging

gebied afgebakend door Sint-Amandsstraat, Vrijheidsstraat, begraafplaats van Denderleeuw

Fase

3
Ligging

Ferrariskaart.jpeg
Topografische kaart detail.jpeg
DTM detail.jpeg
Omschrijving

SOLVA wenst in Denderleeuw ter hoogte van een bestaande elzenbroekbos, omsloten door de Sint-Amandsstraat in het noorden, de begraafplaats van Denderleeuw in het oosten, de Vrijheidsstraat in het zuiden, en de tuinen van de huizen palend aan de Boriaustraat in het westen, de inrichting van een parkgebied te realiseren. Het ontwerp zet enerzijds in op het bufferen en het infiltreren van regenwater uit de omgeving, en anderzijds op natuurbeleving.   
Binnen de contouren van het projectgebied zijn geen archeologische sites bekend. Het gebied bevindt zich niet in een bebouwde historische kern, maar in een oude geul van de Dender. Deze natte, beduidend lager gelegen zone is tot op heden bewaard als een groene zone, vrij van bewoning. De kans op de aanwezigheid van de vroege menselijke occupatie is gering. De ingrepen in de bodem, die gepaard gaan met de inrichting van het parkgebied, snijden, hetzij oudere kleihoudende lagen aan, gelinkt aan de rivierarm, hetzij verstoorde gronden. Verder archeologisch onderzoek is niet geadviseerd. 

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95