Denderleeuw - RUP Vrijheidspark

Plangebied

Type studie

ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo DenderleeuwSituering

gebied afgebakend door Boriaustraat, Vrijheidsstraat en begraafplaats langsheen de Toekomststraat

Fase

3
Planopzet

De gemeente Denderleeuw beoogt het stapsgewijs inrichten en openstellen van zeven parken, waaronder het 'Vrijheidspark'. Het plangebied, ook wel de 'groene banaan' genoemd, vormt een eerder verwaarloosd groengebied. De gemeente wenst het gebied op te waarderen door het uit te bouwen als een publiek toegankelijk en attractief wijkpark. Bijkomend wil de gemeente een oplossing bieden voor de huidige parkeerproblematiek in de directe omgeving van het plangebied.

Concreet bestaat het doel van het RUP uit het herbestemmen van het groengebied tot een parkgebied met recreatief karakter

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73