Denderleeuw - Integraal detailhandelsplan

Plangebied

Type

Integraal detailhandelsplan

OpdrachtgeverLogo DenderleeuwSituering

Detailhandelskern van Denderleeuw

Ligging

Planopzet

Een integraal detailhandelsplan is de basis voor een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel, de ruimtelijke context en het pandenarsenaal in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Het plan bevat ten slotte een actieprogramma om de doelstellingen concreet in praktijk te brengen.

Meer info

Contactpersoon
Bart Wallays
algemeen directeur
053 64 65 22
0487 54 47 77