Denderleeuw - Denderpark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2021

Opdrachtgever

Logo Denderleeuw

Ligging

Voormalige voetbalterreinen begrensd door de Fonteinstraat, de Kiekenborrestraat, de Thontlaan en de Dender.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
Cover.PNG
DTM.jpeg
Omschrijving

De gemeente Denderleeuw plant de aanleg van een nieuw park ten noordoosten van het centrum van Denderleeuw. Het projectgebied bevindt zich in de oude winterbedding van de Dender. Dit betekent dat het al sinds de prehistorie een overstromingsgebied is. Bij elke overstroming is telkens weer een beetje sediment afgezet. Het gebied werd pas enkele eeuwen geleden drooggelegd, waardoor de prehistorische lagen zich nu onder een metersdik pakket sediment bevinden. Uit historisch kaartmateriaal valt af te leiden dat het gebied nadien vooral in gebruik was als graasland voor vee, tot de aanleg van de voetbalterreinen.
De geplande werken zullen maar een geringe impact hebben op de ondergrond. De prehistorische lagen zijn beschermd door een metersdik pakket sediment en nadien hebben er weinig archeologisch relevante activiteiten plaatsgevonden. Er komt daarom geen archeologisch vervolgonderzoek.

Contactpersoon
Erik Verbeke
archeoloog
053 64 65 29
0496 52 05 57