Denderleeuw - Denderpark

Project

Type

Openbaar park

OpdrachtgeverDDL

Situering

Gelegen in de noordoostelijke rand van Denderleeuw. Langs de oostelijke zijde begrensd door de oevers van de Dender en ten noorden door de spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel. De andere zijden van het park grenzen aan de oude dorpskern van Denderleeuw. 

Fase

Ontwerp

Ligging

 

 

Afbeeldingen
01
02
03
04
Planopzet
  • Een groenrecreatieve long langsheen de bebouwde schil creëren die aansluit bij de Dender en een waterrecreatieve component heeft.
  • De Denderoevers zowel natuurlijk als recreatief versterken.
  • Het bieden van interessante fiets- en wandelverbindingen die aantakken met de hoofdfietsas langsheen de Dender en het centrum van Denderleeuw.
  • Intergreren van het wijkpark Hof ter Leeuwe en de zone naast de pastorijtuin tot één aantrekkelijk geheel met verzorgde toegangen. 
  • Een avontuurlijke -en kindvriendelijke speelomgeving.

 

Contactpersoon
Stijn Denutte
bouwkundige
053 64 65 38
0474 84 04 41