Denderleeuw - Broekpark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

DDL

Ligging

Gebied afgebakend door de Korte Broekstraat, Broekstraat, Wildebeekstraat en de Kerkstraat

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
Omschrijving

SOLVA wenst, i.o.v. de gemeente Denderleeuw, het bestaande Broekpark te Denderleeuw uit te breiden en om te vormen naar een multifunctioneel sport-, speel- en jeugdgebied. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de herinrichting van het Broekpark diende een archeologienota te worden opgesteld. Op basis van dit bureauonderzoek en controleboringen wordt geen verder archeologisch (voor)onderzoek geadviseerd.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93