Brakel - RUP Zonevreemde woningen

Plangebied

Type

ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo Brakel

Situering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Brakel

Fase1

Ligging
Planopzet

De gemeente Brakel wenst in uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via een ruimtelijk uitvoeringsplan een gebiedsgerichte oplossing te geven aan de problematiek van de zonevreemde woningen

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59