Brakel - RUP Sportterreinen

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo Brakel

Situering

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Brakel

Fase3

Ligging

Planopzet

De gemeente Brakel beschikt over diverse sportterreinen verspreid over het grondgebied van de gemeente. In het BPA ‘Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten’ (M.B. 12/11/2003) werd een ruimtelijke afweging opgemaakt voor de diverse bestaande sportterreinen. Deze terreinen zijn ondertussen niet meer zonevreemd. Binnen het BPA werden twee terreinen niet opgenomen. Voor deze terreinen, met name de voetbalclubs Standaard Michelbeke en F.C. Zegelsem, werden geen ontwikkelingsperspectieven vastgelegd. Daarnaast werd bij de definitieve vaststelling van het BPA de Stoeterij De Kleye uit het BPA gesloten. Het RUP heeft als doel te onderzoeken of de voorliggende sportterreinen op hun huidige locatie kunnen worden bestendigd.

Contactpersoon
Fabian Debeer
expert ruimtelijke ordening
053 64 65 24
0477 54 88 59