Brakel - Industrielaan - Opbrakel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2021

Opdrachtgever

Logo Brakel

Ligging

Industrielaan Brakel

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
IMG_0522_met aanduiding.jpg
IMG_0509_met aanduiding.jpg
IMG_0512_met aanduiding.jpg
IMG_0515.JPG
DTM.jpeg
GRB sleuven en boringen.jpeg
CAI op GRB.jpeg
Omschrijving

De gemeente Brakel wenst de Ambachtelijke Zone uit te breiden, waartoe wegenis en rioleringswerken uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast zal er ook een groenbuffer en bufferbekken aangelegd worden. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². 
Het projectgebied bevindt zich in een interessante zone nabij de Romeinse weg tussen Bavay en Velzeke. De CAI toont de hoge concentratie aan Romeinse sites, voornamelijk gebaseerd op prospectieonderzoek, in de omgeving duidelijk aan. Daarnaast is projectgebied gelegen in de nabijheid van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, heel wat beken ontspringen en in noordoostelijke richting afwateren, in dit geval naar de Zwalmvallei die het water verzamelt en verder afvoert naar de Schelde toe. De nabijheid van beken wordt wel vaker beschouwd als een landschappelijke factor die aanwezigheid van steentijdsites kan verhogen. Bijgevolg is een vooronderzoek met proefsleuven geadviseerd.

Het onderzoeksgebied omvat de geplande wegkoffer en de groenbuffer van de uitbreiding. Eén van de sleuven wijst er op dat het gebied vermoedelijk doorkruist werd door een Romeinse weg. Deze weg loopt in de richting van de gekende weg van Bavay naar Velzeke, en hij takt er dus mogelijk op aan. In de andere richting loopt de weg in de richting van de Zwalmbeek. Verder werden er Romeinse grachten aangetroffen. Er werd geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.