Aalst - Zuid IV - Erembodegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2007 - ...

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Waterkeringstraat in Erembodegem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Groep
Overzicht
Overzicht
Aan het werk
Overzicht
Aan het werk
Overzicht
Omschrijving

Twee kringgreppels, restanten van een grafheuvel, uit de bronstijd vormen de oudste opgegraven sporen. Ook uit de ijzertijd zijn er twee (rechthoekige) grafmonumenten opgegraven. Ten zuiden van deze grafmonumenten kwamen verscheidene greppels, kuilen en gebouwsporen aan het licht. Uit de Romeinse periode dateren er verschillende graven en een erf met gebouwen. Ook uit de vroege en volle middeleeuwen zijn erven aangetroffen. Ze geven blijk van de geleidelijke vorming van het landschap zoals we dat vandaag kennen. Zo bleek dat de huidige perceelsstructuur te ZUID IV en de nog bewaarde landschappelijke structuur klaarblijkelijk terug te voeren is tot een Karolingische site.