Aalst - Wijk Den Tir

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Kloosterweg, Schietbaan, Rerum Novarumstraat in Aalst

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Vandermaelen
Omschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn wenst een bestaande woonwijk gelegen aan de Rerum Novarumstraat, Kloosterweg en Schietbaan (stad Aalst) om te vormen tot een nieuwe woonwijk. Hierbij worden de bestaande gebouwen volledig afgebroken en de infrastructuur verwijderd. Een uitzondering hierbij is de bestaande riolering.

Op basis van twee elementen, enerzijds het niet-aantrekkelijke karakter van het terrein voor menselijke occupatie, anderzijds de zware verstoringen, kan besloten worden dat het projectgebied quasi geen mogelijkheden biedt voor een kennisvermeerdering.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57