Aalst - Vredeplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Vredeplein Aalst

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Proefsleuf
Proefsleuf
Omschrijving

Het onderzoek op het Vredeplein is uitgevoerd om de middeleeuwse stadswalling van Aalst te documenteren. De omwalling kon op drie plaatsen onderzocht worden: dwars op het tracé van de stadsomwalling, aan de binnenzijde van de omwalling en ter hoogte van de voormalige Gentse Poort, tevens de plaats waar de oude handelsweg Brugge-Keulen de stadsomwalling kruist. Uit het onderzoek bleek dat de omwalling bestond uit een gracht met aan de binnenzijde een aarden wal. Het onderzoek toonde aan dat de aanleg van deze wal past binnen een planmatige en grootschalige uitbreiding van de stad in het 1ste kwart van de 13de eeuw.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41