Aalst - Utopia

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

AGSA logo

Ligging

Voormalige Pupillensite te Aalst, gelegen aan de Graanmarkt

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Poppkaart
Omschrijving

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) is in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe bibliotheek en academie voor podiumkunsten op de voormalige Pupillensite te Aalst (Graanmarkt 5). Als gevolg van deze werken werd een archeologisch onderzoek volgens de procedure van wetenschappelijke opgraving uitgevoerd. Deze opgraving nam daarbij de totaliteit van de geplande ontwikkeling in beschouwing. Enkel een kleine zone ter hoogte van de voormalige ingang aan de Graanmarkt is omwille van planning van het bouwdossier momenteel nog niet onderzocht.  Bijkomend aan deze realisatie zal het AGSA echter ook de publieke ruimte rondom de toekomstige bibliotheek en academie herinrichten. Deze werken omvatten de afbraak van een bestaande woning en de aanleg van een fietsenstalling, afwateringen, nutsleidingen en afblaas voor vuile lucht, en de omgevingsaanleg van het plein, en sluiten aan bij de bouwactiviteiten die momenteel reeds aan de gang zijn (reeds vergund). De archeologienota die voor deze omgevingsaanleg werd opgesteld – in de vorm van een bureauonderzoek – onderschrijft de keuzes gemaakt bij het eerdere archeologisch traject, waarbij ook de zone van de omgevingswerken integraal vervat werd. Bijgevolg wordt voor dit gebied een verdere opgraving geadviseerd.