Aalst - Tragelweg Bypass

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Aalst, gebied tussen Tragel, Spinnerstraat, Guldenboomplein

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
deventer goed.jpg
ferraris.jpg
kaart depot de la guerre 2.jpg
atlas der buurtwegen goed.jpg
Omschrijving

In het kader van de ontwikkeling van het masterplan Tragelsite en de heraanleg van de nabije stationsomgeving worden door de Stad Aalst verschillende acties ondernomen. De realisatie van deze stadsprojecten verloopt in verschillende fasen. Voor de Tragelsite werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de geplande nieuwe Tragelweg. Voorliggende archeologienota handelt over de aanleg van een andere weg, een bypass, ten noorden van de Tragelsite. De weg zal de rotonde van de Dendermondsesteenweg verbinden met de bestaande Tragelweg langs de Dender. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel heeft. Het betreft een voormalig nat meersenlandschap langs de historische meanderende Denderloop.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57