Aalst - Tragelweg

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2015 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gebied afgebakend door Tragel 44, Spinnerstraat en Guldenboomplein in Aalst

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
Omschrijving

De proefputten op Tragelweg zijn gegraven teneinde meer informatie te vergaren over het 18-19de-eeuwse stedelijke kerkhof. Daarbij zijn 44 geregistreerde geraamten aangetroffen die, uitgezonderd één infant, de volwassen leeftijd hebben bereikt. De bakstenen kerkhofmuur kon eveneens gelokaliseerd worden.

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg
archeoloog
053 73 74 27
0498 75 02 30