Aalst - Tinnenhoekstraat - Moorsel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Tinnenhoekstraat, Herbergstraat, Haverenbosweg, Gevergemveldbaan, Steven, Lievevrouwestraat, Ravenakkerstraat in Moorsel

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

De stad Aalst wenst een aantal grachten aan te leggen in de Tinnenhoekstraat, Herbergstraat, Haverenbosweg, Gevergemveldbaan, Steven, Lievevrouwstraat, Ravenakkerstraat en doorheen een stuk natuurgebied. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd.

Uit deze blijkt dat er geen verder archeologisch onderzoek is aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering zeer gering is.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57