Aalst - Statieplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2010

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Stationsplein Aalst

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
OVerzicht
Overzicht
Omschrijving

Het Statieplein is net buiten de laatmiddeleeuwse stadsomwalling gelegen, op een plaats waar de oudste bidplaats van Aalst wordt gesitueerd (8ste eeuw, Ursmaruskapel). Het archeologisch onderzoek op het Statieplein leverde echter geen bijkomende gegevens op over de toenmalige stadsomwalling die op deze plaats liep of de Sint-Ursmaruskapel en het latere klooster. Wel kon worden vastgesteld dat er zich op deze plaats een steilrand van de Dender bevond, die gedempt raakte. Bij de aanleg van het Statieplein in de 19de eeuw werd dit terrein opgehoogd.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90