Aalst - Sint-Job Molendreef fietspad

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

gebied tussen de Molendreef, Marktweg en Patersbos

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
CAI op GRB.jpeg
DTM boringen.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst wenst een fietspad aan te leggen die de verbinding zal maken tussen de Molendreef, Marktweg en Patersbos. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². 
Het bureauonderzoek heeft op basis van de gekende archeologische gegevens, de historische bronnen en het cartografisch materiaal aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied zelf. Het projectgebied is gelegen in de vallei van de Hoezebeek, buiten een historische kern en is zelf deels verhard en/of bebouwd. Rekening houdende met de concentratie aan archeologische vondsten in de ruimere omgeving, kan aangenomen worden dat het projectgebied in se een archeologisch potentieel kent. Redelijkerwijs kan echter aangenomen worden dat het centrale deel dat in bebouwde zone ligt dit archeologisch potentieel reeds grotendeels verloren is. Daarnaast hebben de controleboringen uitgewezen dat het westelijke en grootste deel van het projectgebied opgehoogd is, waardoor het verstoren van eventuele archeologische lagen binnen het gabarit van de werken uitgesloten is.
Rekening houdende met bovenstaande zaken, kan gesteld worden dat het potentieel op kennisvermeerdering binnen het gabarit van de werken nihil is. Verder vooronderzoek is dan ook niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41