Aalst - Siesegemkouter (Crematorium)

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - 2020

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Merestraat

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Aan het werk
Omschrijving

Verschillende vuursteenvondsten uit het vroeg- en midden mesolithicum wijzen erop dat deze oude beekvallei al in de prehistorie groepen jagers – verzamelaars aantrok. Zij trokken op de flanken van deze beekvallei hun tijdelijke kampen op om er onder andere vuurstenen werktuigen te vervaardigen. Verder troffen de archeologen binnen het areaal van deze kleinschalige opgraving een gebouw aan uit de late bronstijd. Rond deze twee zones zijn verschillende kuilen gevonden, die vermoedelijk dienden als opslagplaatsen voor voedsel. Enkele kuilen leverden mooie vondsten op zoals grote fragmenten van handgemaakte potten. Uit de Romeinse periode werd een crematiegraf opgegraven.