Aalst - RUP Terjoden recreatief

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo AalstSituering

Gebied tussen de Geraardsbergsesteenweg, Haantjesweg, spoorweg Denderleeuw-Kortrijk en spoorweg Denderleeuw-Gent

Fase3

Ligging

 

Planopzet

De directe aanleiding tot de opmaak van het RUP Terjoden recreatief is de genoodzaakte herlokalisatie van de lokale tennisclub Byblos. Deze club situeerde zich op de plek waar het regionaal bedrijventerrein Zuid IV zich ontwikkelde.

Het woonuitbreidingsgebied, begrepen tussen de Haantjesweg, de Ninovestraat en de Broeder de Zwaeflaan langs de overzijde van de expresweg N45 kwam na locatieonderzoek naar voor als geschikte alternatieve locatie voor de tennisclub.

De concrete aanleiding van herlokalisatie van de tennisclub biedt de mogelijkheid om na te denken over de gewenste ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73