Aalst - Rozendreef volkstuin

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Oscar Debunnestraat en Rozendreef in Aalst

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Hoogtekaart
Popp
Vandermaelen
Omschrijving

Stad Aalst voorziet de aanleg van een volkstuinpark aan de Oscar Debunnestraat in Aalst. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toonde aan dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een archeologische site, maar dat het bestaan ervan voorlopig niet uitgesloten kan worden. Bij de geplande werken zal enkel de huidige teelaarde geroerd worden, waardoor mogelijke onderliggende sites niet verstoord zullen worden. In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is.