Aalst - Rozendreef

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2015 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gebied afgebakend door Rozendreef, Botermelkstraat, Oude Abdijstraat in Aalst

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Aardewerk in paalgat
1
2
3
4
5
Omschrijving

De opgraving aan de Rozendreef gaven een zeer brede waaier aan archeologische vondsten van de bronstijd tot de late middeleeuwen. Een gebouwplattegrond uit de bronstijd toonde aan dat de terreinen reeds meer dan 2500 jaar geleden waren bewoond. Ook uit de ijzertijd zijn er verschillende gebouwplattegronden en afvalkuilen teruggevonden. Het aardewerk wijst op bewoning in zowel de vroege als de late ijzertijd. De Romeinse periode is slechts door 1 crematiegraf gekend. De meest in het oogst springende vondsten uit de late middeleeuwen zijn twee baksteenovens die waarschijnlijk kunnen gelinkt worden aan de nabijgelegen abdij Ten Rozen.