Aalst - Pierre Corneliskaai

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Ten oosten langs de Dender, tussen de Pierre Corneliskaai en de Josse Ringoirkaai, ter hoogte van de Houtkaai (Aalst).

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
P1300281.JPG
P1300278.JPG
Aalst houtkaai
luchtfoto 2015.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

Het stadsbestuur van Aalst wenst wegenis- en rioleringswerken werken uit te voeren ter hoogte van de Houtkaai en Korte Moutstraat in Aalst. Ter hoogte van de Korte Moutstraat zal eveneens de aanlanding van een fietsbrug aangelegd worden. Van 2018 tot 2021 werden achtereenvolgens een bureauonderzoek, een vooronderzoek d.m.v. proefputten en een opgraving uitgevoerd. De verwerking van de opgravingsresultaten is nog volop aan de gang.
Uit het vooronderzoek en de eerste resultaten van de opgraving blijkt wel al dat het werkingsgebied op historisch en archeologisch vlak een interessante plaats inneemt. Het is gelegen aan de rand van de historische kern van Aalst. Tot het einde van de 16de eeuw bevindt het zich net buiten de laatmiddeleeuwse stadsomwalling en wordt het elke winter overspoeld door de Dender die uit haar oevers treedt. Op het einde van de 16de eeuw en het begin van de 17de eeuw wordt de oever van de Dender hier opgehoogd en komt het terrein droog te liggen. De eerste stadsomwalling is te klein geworden en ter hoogte van de Houtkaai en de Korte Moutstraat vinden we resten terug van de nieuwe, grotere stadsomwalling en -gracht. In de loop van de 18de eeuw geraakt de tweede stadsomwalling ook in onbruik en wordt ze stelselmatig afgebroken. Vanaf het einde van de 18de eeuw komen er in plaats daarvan straten en huizen. De stadsgracht wordt wellicht vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ondergronds doorheen een collector geleid zodat ook hier meer plaats vrijkomt. Erbovenop bevindt zich nu onder meer het plein van de Houtkaai.