Aalst - OCMW Mijlbeek

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Woonzorgcentrum Mijlbeek langs de Apostelstraat in Aalst

Fase

fa3

Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

Het OCMW Aalst plant op de terreinen van het woonzorgcentrum Mijlbeke een gedeeltelijke heraanleg van de weginfrastructuur en een uitbreiding van de bestaande parking. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied zich bevindt in een zone met een vrij laag archeologisch potentieel, omwille van de landschappelijke ligging en de sterke mate van bebouwing. Binnen het gabarit van de geplande werken is de kans op het aantreffen van archeologische sporen vrij gering. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.